Available courses

Et møtepunkt for barnehageansatte og frivillige som vil diskutere barn og hagebruk. Hvordan legger vi til rette for gode møter med en hage, hvordan støtter vi opp om barns forståelse av prosesser i naturen og hvordan synliggjør vi barns deltakelse i samfunnet?